Takaakira “Taka” Goto from MONO @ Teatro Barceló 2015